Regelmatig vragen nabestaanden ons om een stuk van de uitvaart zelf te mogen doen. Wij bieden u nu de mogelijkheid om de uitvaart in eigen hand te nemen. In ons rouwcentrum 'Uitvaartpaviljoen' stellen wij alles beschikbaar wat nodig is om dit mogelijk te maken.

Behalve voorzieningen en informatie bieden wij u advies en praktische ondersteuning.

  Enkele voorbeelden van wat u zelf ter hand zou kunnen nemen:
 • > de laatste verzorging
 • > de opbaring
 • > de rouwkaart ontwerpen
 • > het liturgieboekje ontwerpen
 • > een condoleanceregister maken
 • > een bloemstuk maken
 • > de overledene vervoeren
 • > een herinneringsmonument ontwerpen


Ondersteuning en advies

Bij het voorbereiden van een uitvaart is er vaak sprake van een zekere tijdsdruk. Tegelijkertijd eisen de emoties van het verlies vaak de nodige tijd en energie. Als u er dan alleen voor staat en onervaren bent, dan bestaat de kans dat u belangrijke zaken vergeet of belangrijke besluiten over het hoofd ziet.

Om de uitvaart uit uw eigen hand onder alle omstandigheden goed te laten verlopen, staan wij tot uw beschikking. Wij kijken graag met u mee en helpen u met raad en daad zodat de uitvaart geheel naar uw wens kan verlopen.

Zo gaat het in zijn werk

Bij een uitvaart in Nederland zijn er wettelijke voorschriften en richtlijnen die nageleefd dienen te worden. De samenstelling van een uitvaartkist is daarvan een voorbeeld.
Daarnaast zijn er de afgelopen 50 jaar gewoonten ontstaan bij het regelen van een uitvaart. Zo is het tot op de dag van vandaag gewoonte dat de uitvaartondernemer de familie of verzorgers zoveel mogelijk uit handen neemt. Dat is echter niet altijd de wens van de nabestaanden.

  Als u kiest voor een uitvaart-in-eigen-hand dan kiest u bij elk onderdeel van de uitvaart door wie de noodzakelijke en gewenste handelingen worden uitgevoerd. Praktisch gezien kiest u uit de volgende mogelijkheden:
 • > familie
 • > uitvaartbegeleider
 • > familie en uitvaartbegeleider samen


Alles onder één dak

Terramor beschikt over de mensen, het netwerk, de apparatuur, voorzieningen en de locaties om vrijwel elke uitvaartwens te kunnen invullen. Als u kiest voor uitvaart-in-eigen-hand kunt u hiervan gebruik maken, zodat de uitvaart onder alle omstandigheden naar uw wens kan verlopen.

  Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn:
 • > afscheidshuiskamers
 • > vele soorten rouwvervoer (van fiets tot bus)
 • > atelier voor ontwerp van rouwkaarten
 • > beamer voor presentatie van foto en film
 • > kennis en ervaring
 • > mensen om u te adviseren en assisteren


Levensvragen

Een ongeneeslijke ziekte en het overlijden brengt mensen in contact met levensvragen. Van oudsher is de kerk de plaats waartoe mensen zich richten met levensvragen. Inmiddels 70% van de Nederlanders is echter geen lid meer van een kerk.

Voor de beantwoording van levensvragen en stervensbegeleiding kunnen wij u in contact brengen met eigentijdse zielszorg en geestelijke begeleiding.

Visie

Terramor werkt vanuit de visie en ervaring dat een uitvaart een afscheidsritueel is dat zich uitstrekt over een periode van weken. De aanvang ligt in geval van ziekte en ouderdom al weken vóór overlijden en de afronding ligt regelmatig geruime tijd na de begrafenis of crematie.

Na een overlijden kunnen de nabestaanden zich verdoofd of zelfs verlamd voelen. Meer dan eens menen de direct betrokkenen dat de nabestaanden erbij zijn gebaat dat ze zoveel mogelijk uit handen wordt genomen. Het tegenovergestelde is waar.

Nabestaanden die zoveel mogelijk bij afscheid en uitvaart worden betrokken, kijken met een beter gevoel terug op de uitvaart en blijken beter in staat om het leven te hervatten.

Over ons

Uitvaart-in-eigen-hand wordt in centraal Noord Holland mogelijk gemaakt door Terramor Uitvaartzorg

Contact

Terramor Uitvaartzorg
De Helling 3, 1834 DA Sint Pancras
072-8449767 of 06-11159571